Begrijpend lezen….Een vak apart!

begrijpend-lezen-2Begrijpend lezen is een apart vak op de basisschool. Vaak wordt er gebruik gemaakt van enkele strategiekaarten. Hier staat stap voor stap op wat je moet doen om de tekst te lezen, te begrijpen en de vragen bij de tekst te kunnen beantwoorden. Begrijpend lezen is niet gebonden aan één vak, je past het toe in alle vakken op de basisschool maar ook op de middelbare school moet je begrijpend kunnen lezen om te begrijpen waar de leerstof over gaat. Begrijpend lezen is meer dan alleen vragen kunnen beantwoorden over een tekst. Om begrijpend lezen goed te kunnen inzetten moet je beschikken over een aantal vaardigheden:

  • Voorkennis gebruiken
  • Voorspellen
  • Visualiseren
  • Vragen bedenken

Voorkennis gebruiken
Hierbij leg je verbanden tussen bekende en nieuwe informatie. Je gebruikt je eigen ervaring en de kennis die je hebt van de wereld om je heen en de informatie uit de leestekst en informatie uit andere teksten. Als je iets leest kun je bedenken of je dit herkent uit je eigen leven of dat je er al eens iets over hebt gehoord of gelezen. Lezen met voorkennis doe je niet alleen voor, maar ook tijdens en zelfs na het lezen.
Voorspellen
Terwijl je leest gebruik je wat je al weet (je voorkennis) en de informatie die je al uit de tekst hebt gehaald. Je kunt jezelf afvragen wat je zou kunnen voorspellen op grond van wat je al weet, hebt gelezen of gehoord. Je gebruikt hierbij:

  • Plaatjes
  • Voorkennis
  • Tekstkenmerken (Kopjes, lay out, alinea’s)
Visualiseren
Als je een tekst actief leest kun je soms beelden maken van stukken tekst. Je ziet een plaatje van wat je leest. Dit helpt je om:

  • De tekst beter te begrijpen.
  • Door te visualiseren kun je je voorkennis en ervaring aan woorden uit de tekst verbinden.
  • Je in te leven in de tekst.
Vragen bedenken
Als je vragen bedenkt over de tekst die je aan het lezen bent word je gestimuleerd om verder te lezen. Door vragen te verzinnen maak je gebruik van je eigen nieuwsgierigheid, je wilt meer weten. Tijdens het bedenken van vragen maak je gebruik van voorkennis, de daarop gebaseerde voorspellingen en je gebruikt visualisering van woorden en zinnen in de tekst.
Voor Wie?
Deze cursus wordt aangeboden voor leerlingen uit het basisonderwijs, vanaf groep 4 en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De begeleiding wordt op maat aangeboden afgestemd op de hulp vraag.

Top