Hoogbegaafdheid & Onderwijs

Hoogbegaafde mensen zijn instaat om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Ze hebben een IQ van 130 en hoger. Hoogbegaafdheid is meer dan IQ alleen, persoonlijkheidskenmerken zoals creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een belangrijke rol. De sociale omgeving, gezin, school en ‘peers’ bepalen mede hoe een hoogbegaafde zich kan ontwikkelen.

Leerperspectief

Hoogbegaafde kinderen hebben een groot leerperspectief. Ze zijn vindingrijk, creatief in hun denken, kunnen goed logisch redeneren en hebben een grote en uitgebreide kennis. Ze hebben het nodig hun hersens te laten kraken, te ontdekken en problemen op te lossen. Ze hebben uitdaging nodig en onderwijs wat bij hun manier van leren past. Ze stellen vragen over uiteenlopende zaken, zijn nieuwsgierig en oplettend en hebben een breed belangstellingsgebied. Hun manier van leren past niet altijd bij wat de school van deze leerlingen verwacht en ineens wordt het kind voor de keuze gezet, blijf je trouw aan jezelf of pas je je aan je leeromgeving aan?

Balans

Een hoogbegaafde leerling gaat opzoek naar een balans tussen aanpassen en trouw zijn aan zichzelf. De autonome hoogbegaafde leerling vindt deze balans en kan zich goed ontwikkelen binnen de school. Er worden goede cijfers gehaald en de leerling geniet van leren. Maar dit geldt niet voor alle hoogbegaafde leerlingen. Kinderen lijken te functioneren, ze passen zich aan, thuis merken de ouders dat hun kind zichzelf niet meer is. De blijheid is er af, klachten als buikpijn, niet kunnen slapen, somberheid geven vaak aan dat er iets mis is. Op school lijken deze kinderen redelijk te functioneren. Resultaten zijn over het algemeen voldoende en worden gekenmerkt door pieken en dalen. Kinderen, die geen balans kunnen vinden zetten zich af tegen de omgeving, laten recalcitrant gedrag zien, zoeken uitersten en presteren beneden verwachting. Het onderpresteren wordt vaak niet onderkend en de leerling krijgt een stempel ‘lastig’. Kinderen, waarbij geen balans is tussen aanpassen en zichzelf blijven kunnen begeleiding gebruiken om zo uitval te voorkomen.

Begeleiding

Niet alle kinderen vinden hun draai op school. Binnen het klassensysteem wordt er nog te veel afgestemd op het gemiddelde kind. Top-down lesgeven is in ontwikkeling maar wordt nog te weinig toegepast. Hoogbegaafde kinderen kunnen veel maar hebben toch specifieke begeleiding nodig. Herkenning van hun ‘anders denken’, begrip voor hun specifieke leervraag en hier op kunnen anticiperen, zodat ook de hoogbegaafde leerling ‘iets’ leert. Hoogbegaafde kinderen kunnen vaak goed verbanden leggen, redeneren en inzichtelijk leren past bij hun leervraag. Binnen het onderwijs wordt hier maar voor een klein deel rekening gehouden. Als een hoogbegaafde leerling niet uitgedaagd wordt, de hersens niet kan laten kraken ontstaat er verveling. Soms zelfs erger en wordt een hoogbegaafde leerling een ‘onderpresteerder’ of ’drop out’. Leerlingen die op school niet voldoende uitdaging krijgen, zichzelf een uitzondering voelen, niet gezien denken te worden, de school niet meer zien zitten, letterlijk ziek zijn van school! Voor deze kinderen bied ik begeleiding. Tijdens de begeleiding kan ik je het volgende bieden:

 • Inzicht krijgen in eigen leerprocessen
 • Inzicht krijgen in welke rol jezelf speelt bij het leren op school
 • Goede leervragen leren formuleren
 • Nadenken over echte problemen zodat je hersens weer kraken
 • Materiaal aanbod wat passend is bij jouw manier van leren
 • Begrip voor jouw manier van denken.
 • 3587452_orig

   

Remedial Teaching

Vaak wordt gedacht dat Remedial teaching bijles is. Niets is minder waar. Tijdens de begeleiding wordt gekeken naar de mogelijke problemen die zich voordoen tijdens het schoolse leren. Een andere aanpak van het leeraanbod kan inzicht verschaffen en ogen openen. Samen kijken we naar de sterke en zwakkere punten binnen het leren. Welk talent gebied aanwezig is en hoe we de sterke punten in kunnen zetten om de zwakkere punten te liften.

jij-hebt-talent

Coaching

Als leerling voel je je soms niet begrepen. De klik met je klasgenoten is er niet en een volwassene is vaak een betere gesprekspartner. Je merkt dat je problemen anders oplost en weinig moeite moet doen voor het leerwerk van school. Voor sommige vakken haal je goede cijfers en voor andere vakken leer je goed, maar lijkt het halen van goede cijfers maar niet te lukken. Je hebt leerstrategieën niet goed eigen gemaakt of je hebt ze niet nodig gehad omdat het leeraanbod makkelijk te behappen viel. Hoe dit komt kun je lezen in “Geleerd en toch geen goed cijfer “. Ik begeleid je graag met het vinden van antwoorden en oplossingen.

Als Ouder valt het niet mee om uw kind goed te begeleiden of te controleren of ze de geleerde stof voldoende beheersen. (zie Hoe kunnen hoogbegaafde leerlingen ……) U wilt voor uw kind het beste en instaat zijn om ze te ondersteunen, te onderwijzen en sturing te geven aan de richting waarin ze kunnen bereiken wat ze willen. U wilt uw kind gelukkig zien. Ik ondersteun graag bij het effectief begeleiden van uw kind. Ik kan, als ervaringsdeskundige inzicht geven in wat u van de school kunt verwachten en hoe u gesprekken voert op school en discussies kunt vermijden.

HB_leraar

Werkwijze/tarieven

Indien u geïnteresseerd bent in begeleiding voor uw kind dan kunt u, geheel vrijblijvend een gesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek kunt u een hulpvraag stellen en aangeven welke begeleiding u wenst.

Intake

Gedurende een vervolg gesprek, wordt nader ingegaan op het leerprobleem en wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld. Het kan zinvol zijn om informatie in te winnen bij de school van uw kind. Dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming verleent. Het kan ook zinvol zijn om samen te werken met de school, maar dit gebeurt altijd in overleg met u. Mocht blijken dat specifieke hulp, of toetsing nodig is, dan heb ik voldoende specialisten binnen mijn netwerk om u door te verwijzen.

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in een handelingsplan. In dit handelingsplan staat het advies met daaraan gekoppeld de handelswijze, prognose en een voorstel over welke werkwijze zinvol kan zijn.

Begeleiding

 • Individuele begeleiding : 60 minuten
 • Groepsbegeleiding          : 60 minuten
Indien u anders wenst, is dit uiteraard bespreekbaar.

Evaluatiemomenten Halverwege de begeleiding zal er een evaluatie plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden de werkwijze en vorderingen besproken. Indien nodig kan het handelingsplan worden aangepast. Aan het einde van de handelingsperiode vindt een afsluitend evaluatiegesprek plaats. In dit gesprek wordt de begeleidingsperiode besproken, de ervaringen, resultaten en het voortgangsadvies.

Afspraken Het kan voorkomen dat uw kind niet aanwezig kan zijn op het afgesproken tijdstip. U wordt verzocht om minimaal 24 uur van te voren een berichtje te sturen via de email, of telefoon. Zo niet dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. In overleg kan een ander tijdstip worden afgesproken. Tijdens vakanties kunnen afwijkende tijdstippen worden afgesproken.

Tarieven

 • Vrijblijvende informatie  : Gratis (telefonisch 15 minuten)
 • Intake gesprek                   : € 65,-
 • Verslag diagnostisering   : € 85,-  (eenmalig)
 • Begeleiding (60 min.)      : € 62,40
 • Materiaalkosten               : ( Afhankelijk van gebruik )
 • Telefonisch overleg         : € 15,- (per 15 minuten)
 • Adviesgesprek vervolg stappen : Inbegrepen

 

Oudergroep

Veel Hoogbegaafde kinderen ervaren het leven als heel intens. Ze horen, voelen, ruiken en proeven meer en intensiever, waardoor overprikkeling kan ontstaan. Ze voelen andere mensen en situaties vaak haarfijn aan  waardoor ze hun best gaan doen zich aan te passen, nemen afstand of kiezen voor rebellie. In een gezin waarbinnen sprake is van ‘ Hoog Begaafdheid’ komen opvoedkundige vraagstukken voor die anders, intenser kunnen zijn dan binnen een gezin waar geen sprake is van ‘Hoog Begaafdheid’. Graag gaan we met je in gesprek hoe je samen weer meer harmonie binnen het gezin kunt realiseren.

Zie Oudercursus ‘Begaafd Opvoeden Nederland’ (onder cursus)

Andere oudergroepen: https://www.peers4parents.nl/

Modellen
Meld je nu aan!
Aanmelden
Top