Onderwijsadvies & Begeleiding

Onderwijs verandert, passend onderwijs leveren is aan de orde van de dag. Maar hoe maak je onderwijs passend voor iedere leerling? Dit vraagstuk is niet eenvoudig en vraagt veel tijd. Ik kan u organisatie helpen “passend onderwijs” inzichtelijk te maken en te realiseren. Voor het verzorgen van een ouderavond of teamtraining met uiteenlopende onderwerpen, onderwijs gerelateerd kunt u contact met mij opnemen.

Onderwijsadvies

Tijden veranderen, de school verandert mee.

loesje2Onderwijs ‘op maat’ leveren is de trent van deze tijd. De onderwijsgevende moet voor iedere leerling in de klas passend onderwijs gaan bieden. Dit is geen eenvoudige taak. Voor elk kind, binnen elk niveau moet er uitdaging en optimale leermogelijkheden geboden worden. Er moet dus anders gekeken gaan worden naar de leerlingen om zo beter in beeld te krijgen welke leervraag bij welk kind past. Hoe je hier als school mee omgaat en wat dit zal betekenen voor het beleid van de school is iets om aan te werken. Wat ik hierin voor uw school kan betekenen kunt u uitvinden tijdens een informatief gesprek.

 

(Hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid is een onderwerp dat tegenwoordig veel besproken is. Veel scholen willen hier wel meer inzicht in krijgen en onderwijsaanpassingen realiseren maar weten niet goed hoe. Leerlingen die begaafd of hoogbegaafd zijn hebben behoefte aan uitdaging en een optimale leeromgeving. Hoe je als schoolteam omgaat met deze groep leerlingen kan worden vast gelegd binnen het beleidsplan of een protocol. Dit zorgt voor duidelijkheid bij alle betrokkenen binnen de onderwijsinstelling. Bent u als bestuur of schooldirectie op zoek naar expertise binnen dit terrein? Of is er behoefte aan teamtrainingen betreft hoogbegaafdheid?  Neem dan contact met mij op.

 

Begeleiding

Startende leerkrachten

Startende leerkrachten zijn vaak de meest enthousiaste leerkrachten binnen een team. Ze zijn dan ook meer dan welkom en vaak een fijne aanvulling. Voor een startende leerkracht komt er veel kijken binnen een nieuwe werkkring. Begeleiding van deze onderwijsgevende is nodig, zo is gebleken. Nieuwe leerkrachten of docenten hebben soms behoefte aan even ‘levelen’ of gewoon ‘sparren over het onderwijs, problemen waar ze tegen aanlopen of het onderwijzen zelf. Binnen een team is hier niet altijd tijd voor. Neem contact op om te zien wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

Teamtrainingen

Een workshop of teamtraining op maat bieden valt binnen mijn aanbod. Graag kijk ik samen met u waar de wensen liggen en hoe ik aan kan sluiten bij de de leervraag van het team.

 

Ouderavond

Een goede invulling van een ouderavond.

Bent u op zoek naar een goed invulling van een ouderavond waarin u de ouders beter wilt informeren over uiteenlopende onderwijszaken? Wellicht kan ik u daarbij helpen. Ik verzorg presentaties over verschillende, onderwijs gerelateerde onderwerpen. Al dan niet samen met een collega of specialist uit mijn netwerk. Onderwerpen als:

  • Hoogbegaafdheid
  • Ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge kind
  • Onderwijs innovatie
  • ADHD
  • Welke leerstijl past bij uw kind
  • Hoe kan leertijd optimaal benut worden
  • Snel leren = Leuk leren
  • Dyslexie, hoe pak je dit thuis aan?
  • Faalangst en schoolprestaties.
Bent u geïnteresseerd in wat ik uw school kan bieden, vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Bemiddeling

Communicatie.

De ontwikkeling van uw kind heeft u op de voet gevolgd, bij het naar de basisschool gaan veranderde deze situatie. Hoe de ontwikkeling van uw kind nu verloopt is afhankelijk van de informatie die de school of de leerkracht verstrekt. Als uw kind zich niet ontwikkelt volgens de normen, die binnen de school gehanteerd worden, dan wilt u daar als ouder alles van weten en hoe u daar goed op kunt anticiperen. Goede communicatie en een goede verstandhouding met de school is daarbij van groot belang. Als deze communicatie niet goed verloopt of u heeft vragen over de informatie die de school verstrekt en u wilt hier met een onafhankelijke persoon over praten, dan kunt u contact opnemen met mij. Samen kunnen we de deur naar school open houden en zorgen dat u gehoord wordt.

 

Top