Over Lianne Keuper

Graag stel ik me even aan u voor: Ik ben Lianne Keuper – de Koeijer. Mijn praktijk “2XL Excelleren in Leren” biedt onderwijsadvies en begeleiding. Ik ben gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid, Educating the gifted ECHA gediplomeerd (2014). En bied ik begeleiding aan ouders van hoogbegaafde kinderen. Mijn passie is onderwijs passend maken voor alle leerlingen. Ik werk 36 jaar in het onderwijs en heb mijn ervaring opgedaan in uiteenlopende richtingen. Vanaf 1994 werk ik met hoogbegaafde kinderen.

Ik heb gewerkt als groepsleerkracht (in Nederland, op Nederlandse scholen in het buitenland en op internationale scholen), Ik ben locatie leider geweest op een basisschool en de afgelopen jaren heb ik gewerkt als RT-er en IB-er.

Op het gebied van (hoog)begaafdheid heb ik teamtrainingen gegeven aan schoolteams voor PO en VO en heb ik scholen begeleid in het schrijven van beleidsplannen betreffende onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het PO.

Ik heb leerlingen begeleid, die niet meer tot leren kwamen, op de school die zij bezochten. In nauwe samenwerking met leerkrachten van de betreffende leerlingen hebben we onderwijsaanpassingen gerealiseerd en in een 1:1, of groepsbegeleiding, hebben deze leerlingen weer ontdekt dat leren leuk is. Ouders van (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak behoefte aan een luisterend oor, iemand die begrijpt waar ze op school tegen aanlopen. Ik kan, als ervaringsdeskundige,  bemiddelen tussen ouders en school, om zo de deuren tot communicatie open te houden.

Sinds 2014 mag ik mezelf trainer Snel Leren = Leuk Leren noemen. Ik verzorg trainingen voor leerlingen in het BO  &  VO, die graag sneller willen leren lezen, beter willen leren organiseren en beter willen leren structuur aan te brengen in hun denkprocessen. Snel-lees-cursussen voor volwassenen zijn ook binnen het aanbod opgenomen.

Vanaf maart 2016 ben ik specialist begrijpend lezen en woordenschat. Ik merk dat het onderdeel begrijpend lezen een grote factor speelt bij het schooladvies voor overgang naar het voortgezet onderwijs. Gedurende de 8 jaar binnen het basisonderwijs krijgen kinderen allerlei handvatten aangereikt die de woordenschat en het begrijpend lezen ondersteunen. Toch missen sommige leerlingen de vaardigheid deze op een juiste manier toe te passen. Door verschillende werkvormen kan ik leerlingen meer inzicht verschaffen en de aangeleerde vaardigheden goed in te zetten.

Tevens ben ik facilitator SMPG volgens het SENG concept (James Webb). In samenwerking met Talentissimo & Sherpa  (Femke Hovinga & Annelie Neutenboom) organiseren we een aantal keren per jaar een Ouder groep en een apart kinderprogramma. Ouders gaan in gesprek met elkaar aan de hand van verschillende thema’s en de kinderen ontmoeten ontwikkelingsgelijken en er is gelegenheid tot uitdagende activiteiten. (2018)

Vanuit Positive Discipline Nederland ben ik classroom- en oudertrainer. Positive discipline heeft mij meer inzicht gegeven in hoe je naar kinderen kijkt. Ze het vertrouwen geven en geloven dat ze tot veel instaat zijn. Samen afspraken maken en verantwoordelijkheden delen. Graag begeleid ik ouders vanuit deze denkwijze om zo meer harmonie binnen het gezin te realiseren.(2019-2020)

Als Talentfluisteraar ga ik graag in gesprek met kinderen en volwassenen om samen te ontdekken waar het talent/de kracht ligt van de gesprekspartner. (2019)

“Pick my Brain” vanuit het oogpunt  Kennisdelen organiseer ik intervisie bijeenkomsten voor leerkrachten die werken met meer- en hoogbegaafde kinderen. Samen in gesprek gaan om binnen de onderwijs- situatie passend onderwijs te bieden aangepast op de leervraag van de doelgroep.

Ik heb ervaring in het organiseren van ouderavonden, teamtrainingen en het verzorgen van thema- bijeenkomsten. Begeleiden van startende leerkrachten behoort ook tot mijn ervaringsgebied en ik deel graag de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn werkzaamheden in het onderwijs. Mijn onderwijskennis betreffende passend onderwijs is up to date en ik heb ruime ervaring met IPC onderwijs (International Primary Curriculum)

Top